1884_top_td.jpg
Untitled Document

- Gençlerin Ruhsal Sorunlarına Yaklaşım Projesine katkılarından dolayi Genel Sigorta' ya teşekkürler.



Basinda vakfimiz ile ilgili çikmis haberler için
MEDYADA 1884

Çağdaş ve Gelişmiş bir Türkiye için katkıda bulunur musunuz?
BAĞIŞ yapacağım.

BURS vereceğim

Vakıf üyelerimiz web erişim kaydınızı yaptırmak için lütfen tıklayınız....
Üye Web Erişim Kayıt




07/03/2010 Pazar Günü Bursiyer Toplantısı



1884 Vakfı

4- YARDIMLAŞMA / BURS

4.a- Üniversite Gençlerine Burs Verilmesi

4.a.3- KİŞİYE ÖZEL BURS YÖNETMELİĞİ


BURS BAĞIŞI YAPILMASI
KİŞİYE ÖZEL BURS VERİLMESİ
ÇİÇEK/ÇELENK YERİNE BAĞIŞ EĞİTİME KATKIDIR.


1884 VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ
KİŞİYE ÖZEL BURS FONU

1. YÖNETMELİĞİN KONUSU

Bu yönetmelik 1884 Vakfı Kişiye Özel bursları ile ilgili düzenlemeleri içerir.

2. BURSLARIN AMAÇLARI

Kişiye Özel burslar yüksek okul/üniversite öğrencilerine (lisans ve lisansüstü) verilir.

Burslar, toplumumuzun geleceği olan gençlerimizin, kendilerinden beklenen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmeleri için eğitim sürecinde yeterli bir yaşam standardına sahip olmasının sağlanması ve gençlere moral desteği anlamını taşıması amacıyla verilmektedir. Ancak amaç, öğrencilere sadece para yardımı yapmak değildir. Maddi yardımın yanı sıra gençlerin kişiliklerinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havası içinde belli manevi desteklere de ihtiyaçları vardır. Bu amaçla vakıf üyelerimizden burslu öğrencilere destek olacak, rehberlik edecek gönüllü abla ve ağabeyler organize edilir.

3. BURSLARIN KAYNAĞI

Burslar, 1884 Vakfı bünyesinde bu amaçla kurulmuş "Kişiye Özel Burs Fonu"ndan sağlanır.

Fonun kaynağı; herhangi bir kişinin bir öğrencinin eğitimine katkıda bulunmak üzere bir fon tahsisinde oluşur. Tüm bu fonlar burs koşullu olarak yapılacak ve sadece söz konusu Kişiye Özel burs amaçlı kullanılır.

4. BURS KOMİTESİ'NİN OLUŞUMU

Burs komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilir ve 1 yıl süre görevde kalır.

Burs Komitesi, her yıl burs fonu bütçesinden o yıla ayıracağı miktarı saptar ve Ağustos ayında daha önce burs vermeye başladığı öğrencilerin bursunun devamına ve Ekim ayında ise o yıl burs vereceği öğrencilerin kimler olacağına karar verir.

Kişiye Özel Burs verilmesi teklifi yönetim kurulunun kabulünden sonra, Burs veren kişi söz konusu bursiyerle ilgili Burs Komitesi İle beraber bir çalışma yapar ve Kişiye Özel bursun kabulü ve bursiyere verilmesi ondan sonra kesinleşir.

Burs Komitesi'nin çalışmalarını tertip ve idare ile görevli olan ve komitenin kendi üyeleri arasından seçeceği Komite Başkanı, komite çalışmalarından Vakıf Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

5. BURSLARIN TÜRLERİ

Kişiye Özel Burslar yüksek okul/üniversite (lisans/lisansüstü) öğrencileri arasında (öncelik lisans öğrencilerinde olmak üzere) öğrencilerine verilir.

Burs Komitesi ve Kişiye Özel Burs verecek kişi, verilecek bursları aşağıdaki bildirilen altbaşlıklardan biri veya birkaçı olarak planlar. İlk tercih "Gereksinim Bursu" olmakla birlikte diğer burslar da alınacak kararlar gereği uygun kişilere verilir.

a. Gereksinim Bursu
Gereksinim duyan öğrencilere, gereksiniminin ve başarısının devam ettiği sürece beslenme, barınma ve eğitimi için her ay belirlenen bir maddi desteğin sağlanması,

b. Yardım Bursu
Uygun bulunan öğrencilere, bir öğrenim yılında bir defaya mahsus olmak ve yine 3 aylık burs miktarını aşmayacak bir desteğin sağlanması

c. Başarı Bursu
Burs Komitesi'nin objektif kriterlerle belirleyeceği başarılara ulaşan öğrencilere bir kerelik başarı bursu verilmesi

d. Staj Bursu
1884 Vakfı, üniversite öğrencilerine mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak için yurt dışında yapacakları stajlar

e. İsme Özel Burs
1884 Vakfı, kaynağın belli bir kişi veya kuruluş tarafından karşılanması halinde o kişi veya kuruluşun ismine özel burs verebilir. Böyle bir durumda burs miktarı ve koşulları 1884 Vakfı genel prensipleri göz önünde bulundurularak yapılacak ikili protokol ile belirlenir.

6. BURSLARIN KİMLERE VERİLECEĞİ VE ARANACAK KOŞULLAR

Bursun amacı öğrencilerin öğrenim giderlerine ve zorunlu ihtiyaçlarına destek olmaktır.

Kişiye Özel Burs verecek kişi, burs vereceği öğrencileri her öğretim yılı başında süresini de (en az bir öğrenim yılı olmak kaydı ile) belirterek vakfa bir yazı ile bildirir ve gerekli ödeme için kredi kartını doldurup süreyi de belirterek vakfa teslim eder.

Öğrenimini tamamlayan her "Kişiye Özel Burslu" ileride kendisi gibi en az bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve bu amaçla burs tutarını ileride 1884 Vakfı Burs Fonu'na ödemeyi vicdani bir borç olarak kabul eder.


7. BURS VERİLECEK KİŞİLERİN SAYISININ, BURS MİKTARININ VE SÜRESİNİN BELİRLENMESİ

Burs tutarı ve kaç kişiye o yıl ne miktarda burs verileceği, her öğretim yılından evvel Burs Veren Kişi tarafından vakıf yönetim kuruluna bildirilir ve Yönetim kurulunun olurundan sonra "Burs Komitesi" ile beraberce çalışma yapılır. Bu çalışma sonucu mutabakat sağlanması halinde Kişiye özel Burs fonu işlemeye başlar. Söz konusu burs ya burs verenin ismi, ya kendisinin tayin ettiği bir isimle anılır. Bunlar tercih edilmez ise vakıf tarafından herhalükarda verilecek numara ile anılır

Burslar her öğrenim yılı içinde en az dokuz ay süre ile verilir.

8. BURSUN ÖDEMESİ

Kişiye Özel burs verecek kişi bu konuda 1884 vakfının kredi kartı formunu doldurur ve ne kadar süreli ve ne miktarda burs vereceğini de burada açık olarak belirtir.

Kişiye Özel Burs, Burs veren kişinin kabul edeceği sürelerde bursiyerlere verilir. Bu süre kredi kartında Burs veren kişinin yazdığı süredir. Burs veren kişi uzun süreli burs vereceği taahhüdünde bulunabileceği gibi, en azı bir öğrenim yılı (Md.7) olmak üzere burs bağışında bulunabilir.

Kişiye Özel Burs Diğer Bursiyerler gibi öğrenim süresince devam etmeyebilir.
Burs veren kişi burs ödemesini yapmaz ise bursiyerin bursu kesilir.

Bu konu bursiyere başlangıçta açık olarak anlatılır. Aynı zamanda bursiyere Kimin adına burs aldığı söylenir ve hatta eğer kendisi uygun bulursa burs veren kişinin kimliği de açıklanabilir.

Kişiye Özel Burs alacağı kesinleşip, karar kendisine tebliğ edilen öğrenciler Burs Komitesinin göstereceği bir banka şubesinde kendi adlarına bir hesap açtırırlar ve hesap numaralarını Burs Komitesine bildirirler. Burslar, her ayın ilk haftasında bursluların bankadaki hesaplarına yatırılır.

Bu yönetmelik 1884 Vakfı Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini yürütmeye Burs Komitesi Başkanı yetkilidir.

 


haberler....

FORUM

BU ALAN
REKLAMLARINIZ
İÇİN AYRILMIŞTIR


BURS BAŞVURU

2016-2017 öğrenim yılı için BURS başvuruları 15/Eylül-15/Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihler haricinde başvuru kabul edilmemektedir.



Vakfımız Kadıköy/ Bahariye'de satın aldığı yeni binasına taşınmıştır. Adres için sayfanın altına bakınız.





 
1884 EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI
Bahariye Cd. Altıncan Apt. No:69 Kat:4 Daire:11 / Kadıköy - İstanbul
Tel: (0216) 348 39 25 Faks: (0216) 348 54 90x
e-mail : 1884vakfi@1884vakfi.org ; info@1884vakfi.org ; 1884gruplari@1884vakfi.org
web sayfası : http://www.1884vakfi.org